Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за не конфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от „МИЛМАГ БГ" ЕООД / kupi-si.com и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.

КЛИЕНТЪТ по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от МИЛМАГ БГ ЕООД, както и целите на обработката и използването.
КЛИЕНТЪТ по всяко време може да изиска с писмено заявление предоставените от него лични данни да не бъдат използвани и съхранявани от ДОСТАВЧИКА като администратор на лични данни.
ДОСТАВЧИКЪТ декларира изрично пред КЛИЕНТА, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни цели.
ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на КЛИЕНТА за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на законови процедури, установяващи наказуеми нарушения или при недобросъвестно злоумишлено ползване на сайта.
Администраторът има право да изтрие от базата данни всеки профил на КЛИЕНТ, който не е използван от създателя си повече от една година от създаването му.
 
 Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме
В зависимост от конкретните цели и основания, "МИЛМАГ БГ"ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно:
Доброволно предоставените от Вас данни, необходими ни за идентификация и изпълнение на доставка на направената от вас поръчка на определен артикул от нашия онлайн магазин "kupi-si.com ” за пазаруване. Такива данни са:
- Име и фамилия, адрес за доставка, телефон за връзка, адрес на електронна поща.
- Данни от създаден профил в нашият уеб сайт – потребителско име, история на заявките/поръчките.
 Цели и правни основания за обработване на личните данни:
Обработване на данните, което е необходимо за постигане целите на онлайн търговията:
- Идентифициране на клиент при: регистриране като нов потребител в нашия уеб сайт, изпълнение на поръчки за покупка на артикул чрез онлайн платформата.
- Актуализиране на Вашите лични данни или информация за извършените от Вас покупки.
- Техническо съдействие за създаване на акаунт/и или възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.
В изпълнение на свои законови задължения, МИЛМАГ.БГ ЕООД обработва данните ви за следните цели:
МИЛМАГ БГ ЕООД обработва съответните лични данни, предоставени с изрично съгласие на субекта на лични данни за тяхното обработване за следните цели:
Осъществяване на онлайн търговия чрез нашия онлайн магазин "kupi-si.com ”.
Групи лица, за които се събират данни:
Във връзка с предоставяната възможност за онлайн поръчка на уеб сайта ни "kupi-si.com ”  МИЛМАГ.БГ ЕООД обработва информация относно следните субекти на данни:
1. Физически лица, ползватели на сайта с регистрация, като потребители.
2. Физически лица, ползватели на сайта без регистрация.
3. Физически лица, отправили запитвания (включително чрез обаждане) и кореспонденция отправени към МИЛМАГ БГ ЕООД .
МИЛМАГ БГ ЕООД не предоставя личните Ви данни на трети лица. Личните данни, които предоставяте са само и единствено с цел осъществяване на направена от Вас поръчка от онлайн магазина ни и доставянето и до Вас като поръчител. След постигане на крайния резултат/получаване на поръчаната от Вас стока/, МИЛМАГ БГ ЕООД не запазва Вашите данни, освен ако Вие не се регистрирате като наш „клиент“ и доброволно дадете съгласието си да запазим вашите данни.
В случай на съхраняване на лични данни, то те се съхраняват от оторизирана за това счетоводна фирма, която носи отговорност за тях.
От момента на приключване на поръчката в сайта се счита, че е сключен договор за продажба от разстояние между Клиента и Доставчика, в който са в сила настоящите Общи условия и условията, с които Клиентът се е съгласил, следвайки инструкциите на сайта, правейки всеки следващ избор в менюто.
Съобщения
Със създаване на Вашия "Профил" Вие получавате възможност да комуникирате с нас вътре в нашия сайт.
Понякога това е необходимо при Вашата работа в сайта от отдалечено работно място или невъзможност от програма мейл клиент.
Там ще бъде съхранявана Вашата входяща и изходяща комуникация с нас.
Ние отговаряме на всички зададени по електронната поща служебни въпроси, заявки за обслужване и предоставяме информация по запитвания, които получаваме.
Ние можем също така да запазим тази кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и обслужване.
Моля, проверете вашата пратка за цялост в присъствието на куриера или служител на МИЛМАГ БГ ЕООД
Ако имате въпроси или коментари по отношение на настоящата политика за защита на личните данни или други въпроси, които не са засегнати тук и са във връзка с тези условия моля, свържете се с нас на kupisi.com@gmail.com .